Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2020, 2

Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Vastu võetud 12.11.2020 nr 94

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

  (1) Täiendada Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määrus nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" § 8 lisades punkt 8 alljärgnevas sõnastuses:„8) jõulupaki toetus.“

  (2) Täiendada Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määrus nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" lisades § 151 alljärgnevas sõnastuses:

§ 151 . Jõulupaki toetus


(1)Jõulupakid on ette nähtud kõigile Rahvastikuregistri andmetel Lääneranna vallas elavatele, Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Lääneranna valla hallatavates koolieelsetes lasteasutuses viibivatele lastele ja üldhariduskoolide statsionaarses õppes 1.-12. klassis õppivatele õpilastele.

(2)Jõulupaki toetuse saamiseks vallavalitusele taotlust esitama ei pea.

(3)Jõulupaki hinna kinnitab vallavalitsus vastavalt eelarve võimalustele.“

§ 2.   Rakendussäte


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vallo Kappak
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json