Teksti suurus:

Lääneranna valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2020, 5

Lääneranna valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 12.11.2020 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8, § 22 lg 1 p 9 ja haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018. a määruse nr 16 „Lääneranna valla põhimäärus“ § 23 muudetakse ja täiendatakse lõikega 191 järgmises sõnastuses:
„(191) Erakorralisel vajadusel ja tehniliste võimaluste olemasolul võib vallavalitsuse istungeid pidada elektrooniliselt. Elektroonilise istungi toimumise otsustab vallavanem või tema äraolekul vallavanema asetäitja. Vallavalitsuse istungi elektroonilise toimumise kohta tehakse protokolli sellekohane märge.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vallo Kappak
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json