HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Püünsi Kooli arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine

Püünsi Kooli arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2020, 17

  Püünsi Kooli arengukava aastateks 2021-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 18.11.2020 nr 18

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõige 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Püünsi Kooli arengukava aastateks 2021-2025 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Illar Lemetti
  vallavanem

  Helen Rives
  vallasekretär

  Lisa Püünsi Kooli arengukava 2021-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json