ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2021, 1

Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 10.11.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniseaduse § 14 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad Rakvere Vallavalitsuse teeninduspiirkonnas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijale.

§ 2.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub: abonenttasust, tasust võetud vee eest (eurot/m3) ja tasust reovee ärajuhtimise eest (eurot/m3).

  (2) Kehtestada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad koos käibemaksuga Vaeküla piirkonnas:

  1) Abonenttasu 0 eurot;
  2) tasu võetud vee eest 1.20 eurot;
  3) tasu ärajuhitud reovee eest 1.35 eurot.

  (3) Hinnad kehtestatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist ja avalikustatakse vähemalt 30 päeva enne hinna kehtima hakkamist.

§ 3.   Hinna muutmise teate avaldamine

  Vee-ettevõtja avalikustab hinna muutmise teate üldiseks teadmiseks ajalehtedes Rakvere Valla Sõnumid, Virumaa Teataja ning Vallavalitsuse kodulehel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavalitsuse 16.03.2015 määrus nr 1 (avaldamismärge RT IV 21.03.2015, 5)

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json