Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Otepää valla arengukava 2011-2020 täitmise aruande kinnitamine ja arengukava muutmine

Otepää valla arengukava 2011-2020 täitmise aruande kinnitamine ja arengukava muutmine - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2012, 4

  Otepää valla arengukava 2011-2020 täitmise aruande kinnitamine ja arengukava muutmine

  Vastu võetud 27.09.2012 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Otepää valla arengukava 2011-2020 täitmise aruanne ning arengukava muudatused (lisa 1).

  § 2.   Viia Otepää valla arengukavasse 2011-2020 sisse muudatused ning avalikustada muudetud arengukava seitsme tööpäeva jooksul valla kodulehel.

  § 3.   Määrus jõustub 30. septembril 2012. a.

  Aivar Nigol
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 

  /otsingu_soovitused.json