HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Avinurme Lasteaias „ Naerulind "

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Avinurme Lasteaias „ Naerulind " - sisukord
Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 42

Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Avinurme Lasteaias „ Naerulind "

Vastu võetud 27.06.2013 nr 80

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Avinurme Lasteaed “ Naerulind “( edaspidi lasteaed ) rahastamine lapsevanema poolt

§ 2.  Osalustasu määr

  Lasteaia osalustasu määr ühe lapse kohta kuus on 12,50 € , millest:
 1) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu osaliseks katteks 9 €
 2) õppevahendite kulude katteks. 3.50 €

§ 3.  Osalustasu maksmine.

 (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteaia nimekirja arvamisest kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamiseni.

 (2) Osalustasu makstakse alati täiskuu eest olenemata lapse lasteaiast puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümber ei arvestata.

§ 4.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse 01.septembrist 2013.a.

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Aivar Saarela
volikogu esimees