HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2011-2016 vastuvõtmine

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 48

Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2011-2016 vastuvõtmine

Vastu võetud 28.02.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 1 alusel.

§ 1.  Vastu võtta Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2011-2016 ( lisa määrusele )

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.märtsil 2011

Aivar Saarela
volikogu esimees

Lisa Avinurme Lasteaed Naerulind arengukava 2011-2016