HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Antsla Muusikakooli poolt laenutatavate muusikainstrumentide eest laenutustasu kehtestamine

Antsla Muusikakooli poolt laenutatavate muusikainstrumentide eest laenutustasu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 80

Antsla Muusikakooli poolt laenutatavate muusikainstrumentide eest laenutustasu kehtestamine

Vastu võetud 10.12.2013 nr 4
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 3 alusel.

§ 1.  Laenutustasu kehtestamine

  Kehtestada Antsla Muusikakooli poolt laenutatava muusikainstrumendi laenutustasuks 3 eurot kuus.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 18. oktoobri 2006. a määrus nr 5 „Antsla Muusikakooli poolt laenutatavate muusikariistade eest laenutustasu kehtestamine“.

 (2) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Merike Prätz
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär