Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kehtestamine

Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 90

  Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kehtestamine

  Vastu võetud 04.12.2013 nr 9
  jõustumine 01.01.2014

  Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel

  § 1.  Kehtestada koolieelse lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2014. aastal Maardu munitsipaallasteasutustes 2820,00 eurot.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavalitsuse 11.12.2012.a määrus nr 3 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestusliku maksumuse kehtestamine”.

  § 3.  Määrus jõustub 01.01.2014.a.

  Nikolai Vojeikin
  Linnapea

  Tiiu-Ann Kaldma
  Linnasekretär