Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Halliste valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Halliste valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halliste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2014, 27

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Halliste valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.03.2014 nr 6
  RT IV, 25.03.2014, 2
  jõustumine 28.03.2014, rakendatakse 01.01.2014.

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  15.12.2014RT IV, 20.12.2014, 2423.12.2014, 2014. aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke avanevast lingist „Muudatuste tegemine 2014. aasta valla eelarves" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti

  Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ja Halliste valla põhimääruse § 72 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Halliste valla 2014 aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.  Lubada vallavalitsusel eelarveaasta jooksul sihtotstarbeliste vahendite laekumisel suurendada eelarve tulusid ja kulusid.

  § 3.  Eelarve täitmise käigus vajalikud ümberpaigutused kinnitab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014. a.

  Lisa Halliste valla 2014. aasta eelarve
  [RT IV, 20.12.2014, 24 - jõust. 23.12.2014, 2014. aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke avanevast lingist „Muudatuste tegemine 2014. aasta valla eelarves" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti]