Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva linna 2015. aasta eelarve

Elva linna 2015. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2014, 30

  Elva linna 2015. aasta eelarve

  Vastu võetud 15.12.2014 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, Elva linna põhimääruse § 48 lõige 2, Elva Linnavolikogu 29.09.2014 määruse nr 14 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ § 7 lg 7, Elva Linnavolikogu 17.12.2012 määruse nr 37 “Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord” § 9 lõige 8 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva linna 2015. aasta eelarve kogumahus 7 982 997 eurot vastavalt lisale.

  § 2.  Kinnitada Elva linna 2015. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.  Kinnitada Elva linna 2015.aasta eelarve kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud ettepanekute nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja punkti 4 „investeerimistegevus“.

  § 4.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2015.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja selle seletuskirjas toodud informatsioonist. Linnavalitsuse tasandi eelarve teha teatavaks Elva Linnavolikogule.

  § 5.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 6.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Elva linna 2015. aasta eelarve