Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viljandi valla 2014. aasta III lisaeelarve

Viljandi valla 2014. aasta III lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2014, 59

  Viljandi valla 2014. aasta III lisaeelarve

  Vastu võetud 17.12.2014 nr 61

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

  § 1.   Viljandi valla 2014. aasta III lisaeelarve kogumahuga 3 730 (kolm tuhat seitsesada kolmkümmend) eurot vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Hellar Mutle
  vallavolikogu esimees

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json