Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2014, 61

Vaivara valla 2014. aasta 2. lisaeelarve

Vastu võetud 10.12.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2014. aasta lisaeelarve 2 vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulud summas 191 959 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 67 936 eurot;
 3) investeerimistegevus summas 33 827 eurot;
 4) likviidsete varade muutus summas 157 849 eurot.

§ 2.  Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2014. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
 1) Vaivara Sinimägede SA-le 2 054 eurot muuseumi tegevuseks;
 2) Vaivara Sinimägede SA-le 3 692 eurot tegevuseks;
 3) KA Vaiko AS-le 10 600 eurot Sinimäe hariduskompleksi halduskulude 2014.a katteks;
 4) KA Vaiko AS-le 22 400 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitustööde eest makstava käibemaksu osa sisendkäibemaksust maksmiseks;
 5) Hajaasustuse programmi osavõtjatele 3 180,72 eurot;
 6) Vähendada Sokuturi MTÜ-le 1 500 eurot suvelaagri toetust.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

Lisa Lisa