Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 26.03.2014.a määruse nr 13 "Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2016, 5

Muhu Vallavolikogu 26.03.2014.a määruse nr 13 "Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 57

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

§ 1.  Muuta peatükk 5 pealkirja, määrates Tegevuskava perioodiks 2017-2019 ja asendada tegevuskava tabel alljärgneva tabeliga:

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärgid, tegevused201720182019Finantseerimise allikasVastutaja
Sisehindamise aruande esitaminexdirektor
Õppeaastat lõpetav kokkuvõte Vallavalitsuselexxxdirektor
Õppekava pidev täiendaminexxxdirektor, pedagoogiline nõukogu
6 õpetaja olemasolu tagamineKOVdirektor
Arengukava tegevuskava läbivaatamine ja uuendaminexxxdirektor
Lasteaia kodulehe loominexKOVdirektor, IT spetsialist
Personalijuhtimine
Eesmärgid, tegevused201720182019Finantseerimise allikasVastutaja
Koolituste korraldamine ja koolitustel osaleminexxxKOV, projektiddirektor, pedagoogid
Väljasõidud personalile õppe eesmärgilxxxKOVdirektor, pedagoogid
Koostöö huvigruppidega
Eesmärgid, tegevused201720182019Finantseerimise allikasVastutaja
Kodulooteemaliste töölehtede koostamine ja väljaandminexprojektiddirektor, pedagoogiline nõukogu
Erinevate ühisürituste korraldaminexxxdirektor, pedagoogid
Ressursside juhtimine
Eesmärgid, tegevused201720182019Finantseerimise allikasVastutaja
Kabinettide remontxKOV, projektiddirektor, KOV
Varjualuste kinniehitaminexKOV, projektiddirektor, KOV
Saali akustika parandaminexKOV, projektiddirektor, KOV
Köögisektsiooni sissepääsule varikatuse ehitaminexKOVdirektor, KOV
Õppe-ja kasvatusprotsess
Eesmärgid, tegevused201720182019Finantseerimise allikasVastutaja
Kaasaegsete õppevahendite muretseminexxxKOV, projektiddirektor, pedagoogid
Mängu-ja spordiväljaku arendaminexxxKOV, projektiddirektor, pedagoogid, KOV

§ 2.  Määrus jõustub 01.01.2017.a.

Ain Saaremäel
volikogu esimees