Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekirja kinnitamine

Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2016, 9

  Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekirja kinnitamine

  Vastu võetud 14.12.2016 nr 14

  Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 103 ja Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 määruse nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 13 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Rakvere valla kohalike teede (seisuga 30.11.2016) nimekiri vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 17.10. 2013 määrus nr 6 „Rakvere valla kohalike teede (seisuga 10.10.2013) nimekirja kinnitamine”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Rajamäe
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Rakvere valla avalikus kasutuses kohalike teede nimekiri

  /otsingu_soovitused.json