Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2016, 28

  Jõhvi valla 2016. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.12.2016 nr 105

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Jõhvi valla 2016. aasta kolmas lisaeelarve kogumahuga 203 325 (kakssada kolm tuhat kolmsada kakskümmend viis) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.  Määrus jõustub üldises korras.

  Teet Enok
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2016. aasta III lisaeelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2016. aasta III lisaeelarve, alaeelarve