Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mõisaküla linna 2016. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Mõisaküla linna 2016. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2016, 31

Mõisaküla linna 2016. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 alusel.

§ 1.   Mõisaküla linna 2016. aasta teine lisaeelarve

  (1) Mõisaküla linna 2016. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1.

  (2) Mõisaküla linna 2016. aasta teise lisaeelarve seletuskiri võetakse vastu vastavalt lisale nr 2.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa 1 II lisaeelarve koond

Lisa 2 II lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json