Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2017, 13

2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 11.10.2017 nr 32
RT IV, 17.10.2017, 44
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.12.2017RT IV, 20.12.2017, 201.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel.

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2018. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
 1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
 2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
 3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
 4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);
 5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
 6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
 7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
 8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
 9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
 10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);
 11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
 12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Lisa 1  Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused

Lisa 2  Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 3  Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 4  Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 5  Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 6  Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 7  Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 8  Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 9  Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 10  Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 11  Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 12  Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
[RT IV, 20.12.2017, 2 - jõust. 01.01.2018]