Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2017, 15

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäära kehtestamine

  (1) Kehtestada Väike-Maarja vallas maamaksumääraks 2,3% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada Väike-Maarja vallas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,6% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 27.11.2014 määrus nr 20 „Maamaksu määra kehtestamine“ ja Rakke Vallavolikogu 28.11.2013 määrus nr 9 „Maamaksumäärade kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json