ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Väike-Maarja vallas

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2017, 16

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Väike-Maarja vallas

Vastu võetud 14.12.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Väike-Maarja vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elavate pensionäride eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 0,60 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 0,60 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
   tsentraalse soojusvarustusega eluruumides kuni 2,59 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill);
   kütuse (puit, brikett, kivisüsi, gaas jne) maksumus individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel, või pliit soojamüüriga, kuni 2,07 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill);
   elektrikütte maksumus kuni 2,59 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus (ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. aprill).
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta;
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot ühe perekonna kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse 1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 17 kg) aastas ning 3 ja enama elaniku kohta kuni 4 ballooni (ühe ballooni netokaal kuni 17 kg) aastas. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale, vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summani;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) olmejäätmete veotasu kuni 3,20 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 10 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Väike-Maarja vallas“ ja Rakke Vallavolikogu 28.04.2016 määrus nr 7 „Toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json