Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 36

Väike-Maarja valla valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 12.12.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Väike-Maarja vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 – Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond;
  2) valimisjaoskond nr 2 – Lai tn 5, Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond;
  3) valimisjaoskond nr 3 – Simuna tee 10, Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 3.

§ 4.   Valimisjaoskond Väike-Maarja vallatäpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Väike-Maarja valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 07.08.2013 määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine“ ja Rakke Vallavalitsuse 09.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskonna moodustamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

Lisa 1 Väike-Maarja valla valimisjaoskondade piirid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json