Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine

Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 57

Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” § 1 lg 3 alusel.

§ 1.  Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suurused 2019. aastaks

 (1) Kiili valla eelarvest makstav lapse sünnitoetus on 350,00 eurot.

 (2) Kiili valla eelarvest makstav matusetoetus on 250,00 eurot. Omasteta või tundmatu isiku surma korral kaetakse matuse kulud täies ulatuses riigieelarvest Kiili vallale eraldatud matusetoetuse vahenditest.

 (3) Kiili valla eelarvest makstav eakate inimeste sünnipäevatoetus on 50,00 eurot.

 (4) Kiili valla eelarvest makstav esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 150,00 eurot.

 (5) Kiili valla eelarvest makstav sporditreeningu toetus on 150,00 eurot.

 (6) Kiili valla eelarvest makstav jõulutoetus on:
 1) 3- ja enamalapselistele peredele 65,00 eurot. Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 130,00 eurot;
 2) puuetega lastega peredele 65,00 eurot;
 3) vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele 65,00 eurot;
 4) õigusvastaselt represseeritud isikutele 30,00 eurot.

 (7) Kiili valla eelarvest makstav elluastumistoetus on:
 1) põhikooli kiitusega lõpetajale 100,00 eurot;
 2) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale 200,00 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 100,00 eurot;
 3) kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajale 100,00 eurot.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuar 2019.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json