Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 62

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1, § 704 lõike 2, § 374 lõike 6, rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 ning Muhu Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a otsuse nr 19 „Koostöökokkuleppe heakskiitmine“, Ruhnu Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a otsuse nr 17 „Koostöökokkuleppe heakskiitmine“ ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a otsuse nr 24 „Nõusoleku andmine omavalitsus-üksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks võtmiseks ja koostöökokkuleppe heakskiitmine“ alusel.

§ 1.   Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030 kinnitamine

  Kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030 vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine

  Kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Kukk
volikogu esimees

Lisa Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030

Lisa Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 lisa 1

Lisa Saare maakonna heaolu- ja terviseprofiil

/otsingu_soovitused.json