Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 63

Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks

Vastu võetud 14.12.2018 nr 65
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Valga valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada 2019. aastal maamaksu määraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json