Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 14

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023

Vastu võetud 13.12.2019 nr 95

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023 uues redaktsioonis vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018 määrus nr 57 „Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Siilak
Esimees

Lisa 1. Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023.

Lisa 2. Valga valla profiil seisuga 28.september 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json