Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 08.01.2019 määruse nr 1 „Harku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 15

Harku Vallavalitsuse 08.01.2019 määruse nr 1 „Harku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 17.12.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 ja Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsuse nr 94 „Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ alusel:

§ 1.   Võtta vastu Harku valla 2019.a huvihariduse ja huvitegevuse kava muudatused, asendades Harku Vallavalitsuse 08.01.2019 määruse nr 1 (edaspidi määrus) „Harku valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ lisa käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse paragrahvist 2 jäetakse välja tekstiosa „Aivar Soe“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

Lisa 

/otsingu_soovitused.json