SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Väljaandja:Toila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 16

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

Vastu võetud 17.12.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse Toila Vallavolikogu 27.11.2019.a. määruse nr 70 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Leibkonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste piirmäärad

  1)sünnitoetus 320 eurot;
2) matusetoetus 300 eurot;
3) lasteaia kohatasu hüvitamine vastavalt Toila Vallavolikogu 27.11.2019.a. määruse nr 70 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 3 lg 1 punktile 7.

§ 2.   Leibkonna sissetulekust sõltuvate toetuste piirmäärad

  1) toetus lasteaia kulude osaliseks hüvitamiseks - kuni 50 eurot lapse kohta kuus ;
2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.) - kuni 50 eurot lapse kohta aastas;
3) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks - kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
4) toetus raviteenuste osaliseks hüvitamiseks - kuni 50 eurot isiku kohta aastas;
5) toetus sotsiaal- ja tervishoiuteenusele sõidukulu osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
6) toetus prillide ja invaabivahendite ostmise või laenutamise osaliseks hüvitamiseks - kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
7) toetus küttematerjali ostmise osaliseks hüvitamiseks ahiküttega eluruumides - kuni 220 eurot leibkonna kohta aastas;
8) toetus laste- ja spordilaagi kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 70 eurot lapse kohta aastas;
9) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 100 eurot isiku kohta aastas;
10) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks – üksikjuhtumist lähtuvalt.

§ 3.   Määruse rakendamine

  (1) Toila Vallavalitsuse 05.12.2018.a. määrus nr 8 „Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust jõustub 1. jaanuaril 2020.a.

Eve East
vallavanem

Jana Kangur
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json