Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta II lisaeelarve

Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 25

  Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta II lisaeelarve

  Vastu võetud 18.12.2019 nr 23

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ning Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 1 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 119 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

  § 1.   Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta II lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  § 2.   Määrusele lisatakse seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu lisa (Lisa nr 2).

  Ülle Vapper
  volikogu esimees

  Lisa 1 Põhja-Pärnumaa valla 2019. aasta II lisaeelarve

  Lisa 2 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json