Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Lääneranna valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 30

Lääneranna valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääneranna valla 2019. aasta IV lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla 2019. aasta IV lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json