Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 33

Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve linna 2019. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Määrusega võetakse vastu Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmas lisaeelarve vastavalt lisadele:
  1) Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve koondeelarve (Lisa 1);
  2) Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse tulude kolmas lisaeelarve (Lisa 2);
  3) Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse kulude kolmas lisaeelarve (Lisa 3);
  4) Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeerimistegevuse kolmas lisaeelarve (Lisa 4);
  5) Kohtla-Järve linna 2019. aasta finantseerimistegevuse kolmas lisaeelarve (Lisa 5);
  6) 2019. aasta alguseks kasutamata rahalised vahendid (Lisa 6).

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa 1. Kohtla-Järve linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve koondeelarve

Lisa 2. Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse tulude kolmas lisaeelarve

Lisa 3. Kohtla-Järve linna 2019. aasta põhitegevuse kulude kolmas lisaeelarve

Lisa 4. Kohtla-Järve linna 2019. aasta investeerimistegevuse kolmas lisaeelarve

Lisa 5. Kohtla-Järve linna 2019. aasta finantseerimistegevuse kolmas lisaeelarve

Lisa 6. 2019. aasta alguseks kasutamata rahalised vahendid

/otsingu_soovitused.json