Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Nõo Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2014, 9

Nõo Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 15.11.2007 nr 38
jõustumine 01.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201001.01.2011

Määrus antakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ning sisekorra Nõo Raamatukogus (edaspidi “raamatukogu”).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugeja registreerimiskaardil.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine. Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (4) Muid teenuseid osutatatakse tasu eest (paljundus, väljatrükk, tasulised üritused jt.).

  (5) Suuremahulised kopeerimistööd (üle 10 lk.) valmistatakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
  1) nimi;
  2) sünniaeg;
  3) elukoht (aadress, postiindeks);
  4) telefon, e-mail;
  5) lugejarühm: täiskasvanu ja laps;
  6) isikukood.

  (2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

  (3) Lugejale kirjutatakse välja lugeja registreerimiskaart. Kaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastutuse laenatud teavikute eest.

  (4) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (5) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse elektroonilises andmebaasis.

  (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid ja ajalehti.

  (3) Laenutuste tähtajaks on 21 kalendripäeva, ajakirjadel 7 kalendripäeva.

  (4) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

  (5) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

  (6) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada kuni 3 korda, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad.

  (7) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

  (8) Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu kuni 0,06 € iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (9) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

  (10) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Nõo vald ja/või see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

§ 5.   Sisekord

  (1) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

  (2) Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholijoobes ja määrdunud riietega.

  (4) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

/otsingu_soovitused.json