Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Põlva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2015, 18

Põlva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 14.01.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2015. aasta eelarve kogumahus 12 331 000 eurot vastavalt lisadele 1–4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Põlva valla 2015. aasta koondeelarve

Lisa Põlva valla 2015. aasta eelarve kulud tegevusalade ja hallatavate asutuste lõikes

Lisa Vaba jäägi eraldamine

Lisa Põlva valla 2015. aasta investeeringud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json