HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Meremäe Kooli 2015-2019 arengukava

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2015, 22

Meremäe Kooli 2015-2019 arengukava

Vastu võetud 16.01.2015 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 alusel.

§ 1.   Meremäe Kooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Meremäe Kooli arengukava 2015–2019 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa Meremäe Kooli arengukava 2015-2019

/otsingu_soovitused.json