HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2020, 11

  Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Vastu võetud 08.01.2020 nr 1
  , rakendatakse alates 01.01.2020

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 1 ja lõike 1¹, Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1² lõike 3 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse 31.01.2008 määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele“ § 17 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

    Alates 1. jaanuarist 2020 on Põhja-Sakala vallavalitsuse hallatava koolieelse lasteasutuse:
    1) täistööajaga töötava magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu alammäär 1315 eurot kuus;
    2) täistööajaga töötava õpetaja töötasu alammäär 1184 eurot kuus.

  § 2.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

    (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

    (2) Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 29.01.2019 määrus nr 2 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär“.

  Hermann Kalmus
  vallavanem

  Veronika Ling
  vallasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json