HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2020-2022 kinnitamine

Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2020-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2020, 17

  Kuusalu Lasteaed Jussike arengukava aastateks 2020-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 16.01.2020 nr 2

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 29 „Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 ja Kuusalu Vallavolikogu 9.09.2009 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ § 89 ning Kuusalu Lasteaia Jussike direktori ettepaneku (06.11.2019 nr 11-1/3416) alusel.

  § 1.   Kinnitada Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2020-2022 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Kirtsi
  vallavanem

  Meeli Vaarik
  vallasekretär

  Lisa Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2020-2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json