Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2020, 19

Lääneranna valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 16.01.2020 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Vabariigi valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Lääneranna valla 2020. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Lääneranna Vallavalitsusel jagada kulud kuluartiklite lõikes.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  Lubada vallavalitsusele muudatuste tegemine ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus kehtestatud palgafondi piires.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2020.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla 2020. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json