Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2020, 22

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 15.01.2020 nr 83
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada maamaksumääraks Võru vallas 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestada 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020. a.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json