Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a määruse nr 24 "Lääneranna vallavara valitsemise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 1

Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a määruse nr 24 "Lääneranna vallavara valitsemise kord" muutmine

Vastu võetud 12.01.2023 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Lääneranna Vallavolikogu Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018. a määruse nr 24 "Lääneranna vallavara valitsemise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 7 lõike 3 punktid 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks ja punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:


3) omandatakse aktsiaid või osasid.


2) paragrahv 7 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


(4) Muudel juhtudel otsustab vallavara omandamise vallavalitsus.


3) paragrahv 7 lõiked 5, 6 ,7 ja 9 tunnistatakse kehtetuks.


4) paragrahv 17 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


(1) Kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud rohkem kui korra, siis võib vallavalitsus vallavara kasutusse andmise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel. Kuulutuse avaldamise ajaperioodi ja pakkumiste esitamise tingimused otsustab vallavalitsus korraldusega.


5) paragrahv 30 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


(1) Kui vallavara võõrandamine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud rohkem kui korra, siis võib vallavalitsus vallavara võõrandamise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel. Kuulutuse avaldamise ajaperioodi ja pakkumiste esitamise tingimused otsustab vallavalitsus korraldusega.


6) paragrahvi 41 täiendatakse järgmise lõikega:


(5) Kinnisasja koormamine käesoleva määruse § 431 alusel otsustab vallavalitsus.


7) määrust täiendatakse järgmise paragrahviga:


§ 431. Reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse koormamise tasu


(1) Vallavara koormamine tehnovõrkude ja –rajatise rajamisel erahuvides toimub tasu eest.


(2) Õigustatud isik maksab talumise eest vallavara koormamisel tehnovõrgu või -rajatisega tasu (talumistasu) iga-aastase maksena:


1) talumistasu arvutamisel kasutatakse viimase maa korralise hindamise tulemusel koormatavale katastriüksusele määratud maksustamishinda;


2) talumistasu suurus on koormatava katastriüksuse ühe pindalaühiku 25 kordse maksustamishinna korrutis kitsenduse ulatust väljendava pindalaühikuga.


(3) Kui talumistasu kehtestamise aastal arvutatud iga-aastase makse suurus on 12 eurot või vähem võib talumistasu tasuda ühekordse maksena kogu tehnovõrgu ja rajatise eeldatava püsimisaja eest.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json