Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 4

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 18.01.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 alusel

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.  Õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 850 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on töötasu alammäär 1050 eurot kuus.

§ 3.  Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1749 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1749 eurot kuus.

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1412 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on töötasu alammäär 1749 eurot kuus.

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1749 eurot kuus.

§ 4.  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 5.  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
  1) 1-3 rühma korral 1865 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2145 eurot kuus;
  2) 4-10 rühma korral 2100 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2415 eurot kuus;
  3) 11 ja enama rühma korral 2255 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2595 eurot kuus.

§ 6.  Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 350 õpilase korral 2030 eurot, 1. veebruarist 2023 on 2275 eurot kuus;
  2) 351-700 õpilase korral 2255 eurot, 1. veebruarist 2023 on 2525 eurot kuus;
  3) 701-900 õpilase korral 2480 eurot, 1. veebruarist 2023 on 2780 eurot kuus;
  4) üle 900 õpilase korral 2705 eurot, 1. veebruarist 2023 on 3030 eurot kuus.

  (2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2255 eurot kuus, alates 1. veebruarist 2023 on 2525 eurot kuus.

§ 7.  Huvikooli direktori töötasu alammäär

  Huvikooli direktori töötasu alammäär on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:
  1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2090 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2405 eurot kuus; 
  2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2255 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2595 eurot kuus;
  3) üle 1400 õpilase korral 2660 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 3060 eurot kuus.

§ 8.  Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

  (1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2705 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 3030 eurot kuus;

  (2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2415 eurot kuus;

  (3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2255 eurot kuus, 1. veebruarist 2023 on 2595 eurot kuus.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 26. jaanuari 2022 määrus nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json