Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 määruse nr 2 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määr“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 5

Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 määruse nr 2 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määr“ muutmine

Vastu võetud 18.01.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 20. jaanuari 2021 määruse nr 2 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määr“ § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on kuni 264 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.“;

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json