Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks

Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks - sisukord
Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 7

Maamaksumäärade kehtestamine 2023. aastaks

Vastu võetud 22.12.2022 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2023. aasta maamaksumäärad Luunja valla territooriumil.

§ 2.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada 2023. aastal maamaksumääraks 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada 2023. aastal põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json