Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 11

Viimsi valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 17.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja Viimsi vallavolikogu 12. aprill 2022 määruse nr 3 „Viimsi valla finantsjuhtimise kord“ § 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2023. aasta eelarve (lisa 1).

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 2023 eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json