Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiili valla 2023.aasta eelarve vastuvõtmine

Kiili valla 2023.aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2023, 17

  Kiili valla 2023.aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 19.01.2023 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning kohaliku omavalituses üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kiili valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Kinnitada reservfondi suuruseks 135 000 eurot.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Merje Einmann
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa 1. Kiili valla 2023. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json