Teksti suurus:

Rägavere valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Rägavere valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2013, 13

Rägavere valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 13.02.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Rägavere valla 2013. aasta eelarve - põhitegevuse tuludeks 954 269, 81 eurot, millele lisandub raha ja pangakontode saldo 37 155,55 eurot, põhitegevuse kuludeks 927 647, 59 eurot, investeerimistegevuseks 21 667,44 eurot, finatseerimistegevuseks 42 107 eurot, kassatagavaraks 319,56 eurot vastavalt määruse lisale.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013.

 (2) Määrus jõustub 20. veebruar 2013.

Arnu Lippasaar
Volikogu esimees

Lisa