Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sindi linna 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2015, 23

Sindi linna 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 12.02.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.   Sindi linna 2015. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Sindi linna 2015. aasta eelarve vastavalt lisale;

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud kogumahus 3 660 793 eurot, põhitegevuse kulud kogumahus 3 614 635 eurot, põhitegevuse tulem 46 158 eurot, investeerimistegevus 235 915 eurot, finantseerimistegevus summas 153 024 eurot ning likviidsete varade muutus summas 342 781 eurot.

§ 2.   Volituste andmine linnavalitsusele

  Linnavalitsusel on õigus teha klassifikaatori muudatustest tulenevaid täpsustusi.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.

Toomas Asi
volikogu esimees

Lisa Sindi linna 2015 eelarve

/otsingu_soovitused.json