Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rakvere valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2015, 30

Rakvere valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 18.02.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

§ 1.  Rakvere valla jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine

  Võtta vastu Rakvere valla jäätmekava aastateks 2015-2020 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa Rakvere valla jäätmekava aastateks 2015-2020