Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rakvere valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Rakvere valla 2018. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2018, 35

Rakvere valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 14.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, § 22 lg 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, lg 2 ja lg 3, § 23 lg 2 ja lg 4, § 27 lg 1 ja lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Kinnitada Rakvere valla 2018. aasta eelarve (lisa 1) kogumahuga 9 133 917 eurot.

§ 2.  Kinnitatud eelarve

 (1) põhitegevuse tulud summas 7 311 603 eurot;

 (2) põhitegevuse kulud summas 6 581 470 eurot;

 (3) investeerimistegevus kokku -904 892eurot;

 (4) finantseerimistegevus kokku -296 656 eurot;

 (5) finantseerimistegevus kokku -296 656 eurot.

§ 3.  Kinnitada valla hallatavate asutuste köökidest töötajatele ja teenistujatele müüdava toidupäeva maksumuseks üks euro ja kolmkümmend senti (1,3).

§ 4.  Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava matusetoetuse suuruseks kakssada viiskümmend eurot (250).

§ 5.  Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks kolmsada kakskümmend eurot (320).

§ 6.  Kinnitada Rakvere valla eelarvest makstava 1. klassi õppima asuva lapse ranitsatoetuse suuruseks ükssada viiskümmend eurot (150).

§ 7.  Kinnitada gümnaasiumi statsionaarses õppes õppiva õpilase õppetoetuse ühekordne määr kuuskümmend viis eurot (65).

§ 8.  Kinnitada peredele, kelle kaks või enam last õpivad Sõmeru Lasteaias „ Pääsusilm“, toitlustustoetus viiskümmend protsenti (50%) iga lapse toidupäeva maksumusest.

§ 9.  Kinnitada arvelduskrediidi suuruseks kakssada tuhat eurot (200 000.-).

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Endise Rakvere valla hallatavates asutustes rakendub määruse § 3 ja § 8 hiljemalt 01.09.2018. a.

 (2) Rakvere valla 2018. aasta eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa Eelarve

/otsingu_soovitused.json