HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022 kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2018, 36

  Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 07.02.2018 nr 2

  Tamsalu Vallavolikogu ja Tapa Vallavolikogu kinnitasid 12.12.2016 ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 "Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustus 21.10.2017 Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Tapa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
  Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Tapa valla õigusaktide kehtestamiseni selle kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil, kus need valdade ühinemiseni kehtisid.
  Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3, Tapa Vallavolikogu 11.12.2008 määruse nr 104 ,,Tapa valla hallatavate asutuste arengukavade kinnitamise kord“ § 4 lg 1 p 8:

  § 1.   Kinnitada Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022 (lisa).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.


  Alari Kirt
  Vallavanem

  Piret Treial
  Vallasekretär

  Lisa Lasteaed Vikerkaar arengukava 2017-2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json