ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 kinnitamine

Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 4

Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 kinnitamine

Vastu võetud 12.02.2020 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 vastavalt käesoleva määruse lisadele.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 16.01.2019 määrus nr 58 "Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2026 kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032

Lisa 1.1-1.2 Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 skeemidega ja ja joogivee kontrollikavadega saab tutvuda Võru valla veebilehel

/otsingu_soovitused.json