ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Lääneranna valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Lääneranna valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.02.2020, 11

Lääneranna valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 13.02.2020 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37, elamuseaduse § 8 punkti 4, § 371 lõike 1 ning Lääneranna Vallavolikogu 13.02.2020 määruse nr 70 „Lääneranna valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord“ § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eluruumide üüri piirmäär

  (1) Kehtestada Lääneranna valla omandis olevate eluruumide ja sotsiaaleluruumide üüri alumiseks piirhinnaks 0,50 eurot ja ülemiseks piirhinnaks 5,00 eurot eluruumi üldpinna ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Delegeerida eluruumide üüri diferentseerimine ja üürimäärade kehtestamine Lääneranna Vallavalitsusele.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Koonga Vallavolikogu 19.11.2015 määrus 17 „Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json